Chci být informován(a) o akcích a slevách na email:

Vložením své e-mailové adresy do políčka Odběr novinek uděluje zákazník společnosti Medaprex s.r.o., IČ 01620851, se sídlem Truhlářská 27, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 209172, (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:

použití e-mailové adresy, pro marketingové a propagační účely společnosti, formou elektronického zasílání newsletteru společnosti.

Souhlas je udělen na dobu trvání předmětu podnikání Správce a stejnou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány, zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu ivana.nemcova@medaprex.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání. Zákazník má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k profilování zákazníka ani k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Citlivá pokožka